O nas

Chór został założony w 1990 roku przez Josepha A. Hertera, wspieranego w sprawach organizacyjnych przez Ryszarda Gierosa i Alfreda Stefankiewicza. Obecnie funkcję dyrygenta sprawuje Franciszek Kubicki, drugiego dyrygenta – kompozytor Jakub Szafrański zaś prezesa stowarzyszenia – Henryk Grocholski. Prawie od samego początku chór związany jest z Bazyliką Archikatedralną św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w pierwszych latach jako chór chłopięcy. Koncertował w ponad dwudziestu krajach. Był nagradzany na wielu międzynarodowych festiwalach i konkursach, m.in. w Lecco Włochy (1997), Moskwie (2000), Pradze (2002, 2003, 2004, 2017), Międzyzdrojach (2004), Warszawie (2013, 2015, 2016), Grójcu (2017, 2018), Krakowie (2017), Łomży (2017) oraz w Otwocku (2018). Występował z czołowymi orkiestrami symfonicznymi w Polsce i zagranicą. Brał udział w wielu produkcjach telewizyjnych i teatralnych.

Cantores Minores jest współzałożycielem polskiej sekcji Międzynarodowej Federacji Chórów Pueri Cantores.

Zespół ma w swoim repertuarze utwory o zróżnicowanym charakterze – chorał gregoriański, kompozycje wielogłosowe a cappella oraz z akompaniamentem. Proponuje bogaty program koncertowy zawierający m.in: utwory sakralne a cappella (pieśni wielkopostne, pasyjne, adwentowe, kolędy), utwory sakralne z akompaniamentem organów oraz innych instrumentów, pieśni patriotyczne oraz utwory popularne. Chór występuje podczas uroczystości religijnych, imprez kulturalnych oraz innych wydarzeń. Przygotowuje muzyczną oprawę liturgiczną w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie, w każdą czwartą niedzielę miesiąca (godz. 19:00).

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZYM STOWARZYSZENIU?

Skład Chóru

Władze Stowarzyszenia

Urodzony w 1944 roku w Drohiczynie. W latach szkolnych i studenckich był czynnym sportowcem; uprawiał siatkówkę oraz szermierkę, zdobywając m.in. wicemistrzostwo Polski w szabli w kategorii juniorów. W 1970 roku ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Jest specjalistą w dziedzinie budownictwa, posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego, sprawuje nadzór projektowy i inwestycyjny. Odznaczony m.in. Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Honorową Odznaką za Zasługi dla Budownictwa, Srebrnym Krzyżem Zasługi, oraz Złotym Medalem za Wieloletnią Służbę. Zaangażowany w działalność Cantores Minores od czasu jego powstania. Przez wiele lat pełnił obowiązki prezesa Zarządu Stowarzyszenia Śpiewaczego Cantores Minores.

Ryszard Gieros Honorowy Prezes Zarządu i Założyciel Chóru Cantores Minores

Absolwent Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. E. Młynarskiego w Warszawie w klasie wiolonczeli. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Partner założyciel kancelarii adwokackiej Nobilis Partners Graboś Grocholski Lenartowicz sp.k. Redaktor naczelny czasopisma Verbum Nobile, wydawca. Członek Zarządu Fundacji Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska. Od 1991 roku śpiewa w Cantores Minores, z którym występował jako asystent dyrygenta, akompaniator i solista. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi i Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Henryk Grocholski Prezes Zarządu i Chórzysta
Michał Ossowski Wiceprezes Zarządu i Chórzysta

Ukończył Ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Telekomunikację na Politechnice Warszawskiej. Menadżer IT oraz Kierownik Projektu specjalizujący się w rozwiązaniach informatycznych wspierających łańcuch dostaw w dużych przedsiębiorstwach. Związany z chórem Cantores Minores jako chórzysta i solista od 1995 roku.

Jarosław Smolarz Skarbnik i Chórzysta

Ukończył Ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuje jako Starszy Analityk w The Royal bank of Scotland PLC. W młodości trenował kolarstwo szosowe; obecnie wciąż spędza dużą część wolnego czasu na dwóch kółkach. Mimo braku muzycznego wykształcenia od 1995 roku aktywnie uczestniczy w życiu chóru, biorąc udział w licznych wyjazdach, koncertach i konkursach.

Tomasz Praczyk Sekretarz i Chórzysta

Absolwent Wydziału Muzykologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w klasie organów oraz fortepianu. Ukończył także Podyplomowe Studium dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Związany z chórem Cantores Minores od roku 1990. Był wówczas uczniem Szkoły Muzycznej I stopnia im. E. Młynarskiego w Warszawie. Po ukończeniu studiów, występował z chórem nie tylko jako solista, ale także jako akompaniator i asystent dyrygenta.

Przez kilka lat pracował jako organista w Parafii NMP Matki Kościoła w Warszawie, gdzie założył i prowadził chór mieszany Coro Mater Ecclesiae. Był także członkiem Chóru Musica Sacra przy Katedrze św. Floriana.

We wrześniu 2016 roku objął funkcję dyrygenta chóru Cantores Minores.

Franciszek Kubicki Członek Zarządu i Dyrygent Chóru
Irena Trawińska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Jakub Caban Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Chórzysta
Paweł Dąbrowski Członek Komisji Rewizyjnej i Chórzysta