O nas

Chór został założony w 1990 roku przez Josepha A. Hertera, wspieranego w sprawach organizacyjnych przez Ryszarda Gierosa i Alfreda Stefankiewicza. Prawie od samego początku związany jest z Bazyliką Archikatedralną św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w pierwszych latach jako chór chłopięcy. Koncertował w ponad dwudziestu krajach. Był nagradzany na wielu międzynarodowych festiwalach i konkursach, m.in. w Lecco, Włochy (1997), Moskwie (2000), Pradze (2002, 2003, 2004, 2017), Międzyzdrojach (2004), Warszawie (2013, 2015, 2016), Grójcu, Krakowie oraz Łomży (2017). Występował z czołowymi orkiestrami symfonicznymi w Polsce i zagranicą. Brał udział w wielu produkcjach telewizyjnych i teatralnych.

Cantores Minores jest współzałożycielem polskiej sekcji Międzynarodowej Federacji Chórów Pueri Cantores.

Zespół ma w swoim repertuarze utwory o zróżnicowanym charakterze – chorał gregoriański, kompozycje wielogłosowe a cappella oraz z akompaniamentem. Proponuje bogaty program koncertowy zawierający m.in: utwory sakralne a cappella (pieśni wielkopostne, pasyjne, adwentowe, kolędy), utwory sakralne z akompaniamentem organów oraz innych instrumentów, pieśni patriotyczne oraz utwory popularne. Chór występuje podczas uroczystości religijnych, imprez kulturalnych oraz innych wydarzeń. Przygotowuje muzyczną oprawę liturgiczną w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie, w każdą czwartą niedzielę miesiąca (godz. 19:00).

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZYM STOWARZYSZENIU?

Skład Chóru

Władze Stowarzyszenia

Urodzony w 1944 roku w Drohiczynie. W latach szkolnych i studenckich był czynnym sportowcem; uprawiał siatkówkę oraz szermierkę, zdobywając m.in. wicemistrzostwo Polski w szabli w kategorii juniorów. W 1970 roku ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Jest specjalistą w dziedzinie budownictwa, posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego, sprawuje nadzór projektowy i inwestycyjny. Odznaczony m.in. Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Honorową Odznaką za Zasługi dla Budownictwa, Srebrnym Krzyżem Zasługi, oraz Złotym Medalem za Wieloletnią Służbę. Zaangażowany w działalność Cantores Minores od czasu jego powstania. Przez wiele lat pełnił obowiązki prezesa Zarządu Stowarzyszenia Śpiewaczego Cantores Minores.

Ryszard Gieros Honorowy Prezes Zarządu i Założyciel Chóru Cantores Minores

Ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia nr 1 im. E. Młynarskiego w Warszawie w klasie wiolonczeli. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Partner założyciel kancelarii adwokackiej Nobilis Partners Graboś Gładysz Grocholski Lenartowicz. Od 2008 roku prezes Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej. Redaktor naczelny czasopisma Verbum Nobile. Członek Zarządu Fundacji Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska. Od 1991 członek Cantores Minores, z którym występował jako asystent dyrygenta, akompaniator i solista. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi i Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Henryk Grocholski Prezes Zarządu i Chórzysta
Michał Ossowski Wiceprezes Zarządu i Chórzysta

Ukończył Ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Telekomunikację na Politechnice Warszawskiej. Menadżer IT oraz Kierownik Projektu specjalizujący się w rozwiązaniach informatycznych wspierających łańcuch dostaw w dużych przedsiębiorstwach. Związany z chórem Cantores Minores jako chórzysta i solista od 1995 roku.

Jarosław Smolarz Skarbnik i Chórzysta

Ukończył Ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuje jako Starszy Analityk w The Royal bank of Scotland PLC. W młodości trenował kolarstwo szosowe; obecnie wciąż spędza dużą część wolnego czasu na dwóch kółkach. Mimo braku muzycznego wykształcenia od 1995 roku aktywnie uczestniczy w życiu chóru, biorąc udział w licznych wyjazdach, koncertach i konkursach.

Tomasz Praczyk Sekretarz i Chórzysta

Absolwent Wydziału Muzykologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w klasie organów oraz fortepianu. Ukończył także Podyplomowe Studium dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Związany z chórem Cantores Minores od roku 1990. Był wówczas uczniem Szkoły Muzycznej I stopnia im. E. Młynarskiego w Warszawie. Po ukończeniu studiów, występował z chórem nie tylko jako solista, ale także jako akompaniator i asystent dyrygenta.

Przez kilka lat pracował jako organista w Parafii NMP Matki Kościoła w Warszawie, gdzie założył i prowadził chór mieszany Coro Mater Ecclesiae. Był także członkiem Chóru Musica Sacra przy Katedrze św. Floriana.

We wrześniu 2016 roku objął funkcję dyrygenta chóru Cantores Minores.

Franciszek Kubicki Członek Zarządu i Dyrygent Chóru
Irena Trawińska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Jakub Caban Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Chórzysta
Paweł Dąbrowski Członek Komisji Rewizyjnej i Chórzysta