Henryk Grocholski

Ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia nr 1 im. E. Młynarskiego w Warszawie w klasie wiolonczeli. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Partner założyciel kancelarii adwokackiej Nobilis Partners Graboś Gładysz Grocholski Lenartowicz. Od 2008 roku prezes Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej. Redaktor naczelny czasopisma Verbum Nobile. Członek Zarządu Fundacji Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska. Od 1991 członek Cantores Minores, z którym występował jako asystent dyrygenta, akompaniator i solista. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi i Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.