Henryk Grocholski

Absolwent Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. E. Młynarskiego w Warszawie w klasie wiolonczeli. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Partner założyciel kancelarii adwokackiej Nobilis Partners Graboś Grocholski Lenartowicz sp.k. Redaktor naczelny czasopisma Verbum Nobile, wydawca. Członek Zarządu Fundacji Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska. Od 1991 roku śpiewa w Cantores Minores, z którym występował jako asystent dyrygenta, akompaniator i solista. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi i Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.