Jakub Szafrański

Absolwent Zespołu Państwowych Szkól Muzycznych im. Grażyny Bacewicz oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (UMFC) w Warszawie, na którym uzyskał dyplomy w grze na trąbce, prowadzeniu zespołów muzycznych oraz dyrygenturze chóralnej. Obecnie kontynuuje studia w klasie kompozycji profesora Pawła Łukaszewskiego w UMFC. W roku 2012 założył Zespół Wokalny Foyer, z którym pracuje jako kierownik muzyczny i dyrygent. Jest asystentem dyrygenta Chóru Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Odnosi sukcesy także jako kompozytor. Zdobył
I Nagrodę na 57. Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (2016).