Jakub Szafrański

Ukończył kompozycję (pod kierunkiem Pawła Łukaszewskiego) oraz dyrygenturę chóralną (klasa Ryszarda Zimaka) na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (UMFC). Uzyskał także dyplom w grze na trąbce. Przed studiami na UMFC ukończył Państwową Szkołę Muzyczną im. Grażyny Bacewicz. Oprócz działalności w Cantores Minores, prowadzi Chór Żeński Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z którym odnosił sukcesy na międzynarodowych festiwalach, oraz jest asystentem dyrygenta Chóru SGH. Zdobył I Nagrodę na 57. Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (2016), a także nagrody na innych konkursach kompozytorskich. Od 2017 roku jest pedagogiem na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC.