Franciszek Kubicki

Absolwent Wydziału Muzykologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w klasie organów oraz fortepianu. Ukończył także Podyplomowe Studium dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracował jako organista w Parafi NMP Matki Kościoła w Warszawie, gdzie założył i prowadził chór mieszany Coro Mater Ecclesiae. Był także członkiem Chóru Musica Sacra przy Katedrze św. Floriana. Związany z Cantores Minores od roku 1990. Po ukończeniu studiów występował z chórem nie tylko jako solista, ale także jako akompaniator i asystent dyrygenta. We wrześniu 2016 roku objął funkcję dyrygenta chóru. Na Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Pradze w 2017 roku uznany został za najlepszego dyrygenta Festiwalu.