II miejsce na VIII Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Cracovia Cantans

Chór Cantores Minores zajął drugie miejsce w konkursie organizowanym w ramach VIII Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Cracovia Cantans.