Droga Wolności to projekt, na który składają się koncert utworów chóralnych polskich kompozytorów XX-lecia międzywojennego i warsztaty
śpiewacze w Domu Kultury KADR na warszawskim Mokotowie. Nasze działania mają na celu ukazanie odbudowy polskiej tożsamości kulturowej po 1918 r. na przykładzie muzyki chóralnej wybitnych polskich kompozytorów tworzących w tamtym okresie, a pochodzących z różnych rejonów Polski.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej i zapisów na warsztaty.

 

Organizator
Fundacja Otwarta Scena
Fundacja Otwarta Scena
Współorganizatorzy

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Warsztaty

Daty

Zapisy w dwóch grupach

 • członkowie chóru - aktywni wokalnie mężczyźni po mutacji
 • słuchacze - wszyscy zainteresowani tematyką warsztatówa
 • Uczestnictwo jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona
 • ZAPISZ SIĘ

Zajęcia

 • indywidualna emisja głosu
 • metody pracy z męskimi głosami
 • poznanie historii kultury muzycznej XX-lecia międzywojennego
 • utwory wybitnych kompozytorów z różnych regionów przedwojennej Polski
 • koncert w najnowszej sali koncertowej w Warszawie — „Nowa Miodowa”
 • współpraca z Archikatedralnym Chórem Męskim Cantores Minores
 

Wykładowcy i akompaniator

Instruktorzy wokalni

Koncert

Warsztaty zostaną uwieńczone koncertem "Droga Wolnośći" w sali koncertowej "Nowa Miodowa"– Sala Koncertowa ZPSM Nr 1., podczas którego wspólnie wystąpią uczestnicy warsztatów oraz Cantores Minores przy akompaniamencie Stanisława Łopuszyńskiego. Dyrygować chórem będzie Franciszek Kubicki, a cały koncert będzie prowadzony przez Jakuba Szafrańskiego.

Nowa Miodowa – Sala Koncertowa ZPSM Nr 1.

 

Data występu: 17.10.2021

Godzina: 19:00

Miejsce: ul Rakowiecka 21 w Warszawie. Sala koncertowa "Nowa Miodowa"– Sala Koncertowa ZPSM Nr 1.

 

Darmowe zaproszenia można otrzymać:

 • pisząc na adres zaproszenia@cantoresminores.pl
 • dzwoniąc na numer 794 157 234
 • 20 minut przed koncertem przed salą koncertową
  Liczba miejsc ograniczona

Chóry męskie w XX-leciu międzywojennym

Na początku XX w. zaszły daleko idące zmiany w kulturze śpiewaczej w Polsce. Było to wynikiem ogólnoeuropejskich przeobrażeń na trzech głównych polach – sformułowania koncepcji edukacji przez sztukę, reformy muzyki liturgicznej w Kościele rzymskokatolickim oraz kontynuowania tradycji męskich zespołów śpiewaczych wywodzących się z niemieckich Liedertafel. Ruch chóralny w Polsce przybrał dodatkowo formę oporu przeciw zaborcy, co niezwykle ważne było w kształtowaniu świadomości społecznej. Po odzyskaniu niepodległości, suma wymienionych procesów dała efekt niespotykanego wcześniej rozkwitu muzyki chóralnej. U jego podstaw wyraźnie zaznaczył się rozwój chórów męskich, jako pionierski w amatorskim śpiewie zespołowym.

Równolegle, z coraz większą ilością zespołów, rosło zapotrzebowanie na repertuar dopasowany do ich potrzeb. Stąd pojawiła się aktywność polskich kompozytorów, którzy pisali utwory na chóry męskie. 

Podczas koncertu i warsztatów zaprezentowany zostanie dorobek jednych z najwybitniejszych polskich twórców początku XX wieku, pochodzących z różnych regionów Polski:

♦ z województwa poznańskiego: Jan Ignacy Paderewski (1860-1941), Feliks Nowowiejski (1877-1946);

♦ z województwa lwowskiego: Stanisław Niewiadomski (1859-1936), Otton Mieczysław Żukowski (1867-1942);

♦ z województwa krakowskiego: Bolesław Wallek-Walewski (1885-1944);

♦ z województwa warszawskiego: Jan Adam Maklakiewicz (1899-1954), Mieczysław Karłowicz (1876-1909), Szymon Laks (1901-1983).

Polscy kompozytorzy tworzący na chóry męskie w XX-leciu międzywojennym

Zapisz się