Regulamin warsztatów

“Regulamin”

Regulamin uczestnika warsztatów „Droga Wolności”

 1. Organizatorem warsztatów Droga Wolności jest:

Fundacja Otwarta Scena, zwana dalej Fundacją

NIP: 1132864560

Regon: 146597140

Z siedzibą przy ul. Rumianej 1b, 02-956 Warszawa

 1. Warsztaty odbywają się dnia 16 i 17 października 2021 r.
 2. Miejscem prowadzenia kursów i warsztatów jest Dom Kultury KADR, ul. Wincentego Rzymowskiego 32 w Warszawie oraz Sala koncertowa „Nowa Miodowa”, ul. Rakowiecka 21 w Warszawie
 3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:

Wcześniejsza rezerwacja miejsca zgłoszona poprzez formularz na stronie www.cantoresminores.pl/warsztaty/

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i deklaracją uczestnictwa w obu dniach trwania warsztatów.
 2. Dokonując wstępnej rezerwacji należy podać imię i nazwisko oraz określić swoje umiejętności i doświadczenie w śpiewie chóralnym za pomocą formularza.
 3. Z przyczyn niezależnych od Fundacji  (np. zagrożenie epidemiologiczne) Fundacja pozostawia sobie prawo do odwołania warsztatów.
 4. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, należy najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem warsztatów poinformować organizatorów poprzez pocztę elektroniczną warsztatychoralne@canotresminores.pl
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji warsztatowej z przebiegu zajęć w postaci zdjęć i filmów lub innych nośników multimedialnych oraz publikowania jej w serwisach społecznościowych pracowni (w tym na Facebooku, Instagramie oraz blogu firmowym i stronie internetowej) oznaczając na zdjęciach z warsztatów imieniem i nazwiskiem osoby pełnoletnie.
 8. Oznaczanie pełnoletniego uczestnika warsztatów na zdjęciach w serwisach społecznościowych odbywa się z wykorzystaniem danych osobowych podanych przez uczestnika podczas zapisu na warsztaty (imię i nazwisko).
 9. Dane osobowe przekazywane przez Uczestnika przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Uczestnika zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych.
 10. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Fundacja Otwarta Scena z siedzibą przy ul. Rumianej 1b Rumiana 1b, 02-956 Warszawa
 11. Uczestnik warsztatów Droga Wolności wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczanie zdjęć, filmów z warsztatów w których uczestniczył na potrzeby marketingowe i promocyjne Fundacji.
 12. Przetwarzamy dane osobowe uczestników, ponieważ jest to niezbędne do zorganizowania warsztatów:
 • umożliwienia stworzenia listy uczestników warsztatów;
 • oznaczania uczestnika warsztatów na portalach społecznościowych, których profile prowadzi Fundacja;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym kontakt mailowy oraz telefoniczny.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Wycofanie zgody oznacza brak możliwości wzięcia udziału w warsztatach Droga Wolności organizowanych przez Fundację.
 2. Wymagamy podania przez uczestnika następujących danych osobowych, aby móc przeprowadzić warsztaty: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, określenie umiejętności i doświadczenia w śpiewie zespołowym.
 1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami przez e-mail na warsztatychoralne@cantoresminores.pl

Warszawa, dnia 29 września 2021 r.

Zasady przetwarzania danych osobistych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Śpiewacze “Cantores Minores” . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z formularza zapisowego na warsztaty “Droga Wolności”. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb procesu kontaktowego na podstawie zgody użytkownika. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie. Dane będą przetwarzane do momentu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania albo cofnięcia zgody. Dane mogą być przekazywanie podmiotom zapewniającym usługi informatyczne dla Administratora danych. Kontaktować się z administratorem danych można mailowo na adres warsztatychoralne[małpa]cantoresminores[kropka]pl.